Soovid luua selgust
ja teha õigeid otsuseid?

Võta ühendust siin.

Coaching

Coaching on juhi arengu intensiivmeetod, kus personaalne coach aitab luua selgust keerukates olukordades, leida üles oma tegelikud eesmärgid ja mõista enda ning teiste inimeste käitumise põhjusi.
Samuti aitab coach treenida edu saavutamiseks vajalikke oskusi ning mõjutamistehnikaid.
Coachingu erinevust teistest isiksuse arendamise meetoditest võib iseloomustada läbi autojuhtimise metafoori:
Konsultant annab nõu, kuidas autot juhtida
Mentor näitab nippe oma autojuhtimise kogemusest
Coach julgustab sõitma tundmatul territooriumil, aitab seal teed leida, juhtimioskusi arendada ja õigeks ajaks sihtpunkti jõuda.
Nii nagu autot, nii ka coachinguprotsessi juhib alati coachitav juht ja coach “jälgib sõitu kõrvalistmelt”. Kõik otsused oma arenguteel teeb juht ja coach pakub vaid meetodeid ning esitab väljakutseid. Coachi tegevuse kohta on öelnud üks Eesti tippjuht: “Coach küsib Sult küsimusi, mida Sa ise endalt ei küsi. Ja kui küsikski, siis jätaks neile vastamata.”


 

Test: Kas coaching sobib Sulle?

Hinda skaalal 1-st 5-ni (1=pole üldse nõus, 5=olen täiesti nõus), kuivõrd tõesed on allolevad väited Sinu jaoks:

Olen alati kokkulepitud ajal kohal

Praegu on minu jaoks just õige aeg coachinguks

Pean oma sõna ilma sisemise võitluse ja saboteerimiseta

Olen valmis katsetama uusi mõtteviise ja tegevusi

Olen coachiga avameelne ja otsekohene

Olen valmis muutma käitumisi, mis takistavad mind edu saavutamast

Pean coachingut väärt investeeringuks oma elusAllikas: Academy of Coaching and NLP


Soovid coachingust rohkem teada? Palun anna endast märku siin.

Tulemused

Kvaliteetne personaalne coaching on aidanud juhtidel jõuda nende jaoks oluliste tulemuste saavutamiseni, näiteks:

 • julgete eesmärkide seadmine ja saavutamine
 • oma missiooni teadvustamine
 • keerulisest olukorrast väljatulek
 • eneses seni teadvustamata võimete avastamine
 • inimeste “lugema” ja motiveerima õppimine
 • töö ja isikliku elu harmoonia saavutamine
 • stressi vähenemine
 • kergelt ja loomulikult saavutama õppimine
 • oma tõeliste soovide väljaselgitamine

Grupicoaching

Grupicoaching on oma sisult sama, mis personaalne coaching. Vahe on selles, et grupicoachingul keskendutakse osalevate inimeste ühistele teemadele. Coach on grupicoachingul moderaatori rollis ja aitab seada eesmärke, hoida nendel fookust, esitab väljakutseid ning võtab räägitu kokku. Ideid pakub, otsuseid teeb ja need ellu viivad ikkagi grupiliikmed.

Mind kutsutakse sageli ettevõtete juhtmeeskondade töötubasid läbi viima. Teemadeks on strateegia, muutuste juhtimine, töötajate arendamine, mentorprogrammi läbiviimine, coachingul põhineva juhtimise juurutamine jne. Kasutan seal grupicoachingu põhimõtteid ja lisaks põhiteemade lahendamisele saavad meeskonna liikmed ka lisaväärtust:

 • õpivad probleeme kiiresti ja tulemuslikult lahendama
 • omandavad kuulamise ja küsimuste kaudu juhtimise kunsti
 • õpivad oma meeskonnaliikmeid põhjalikult tundma
 • oskavad kolleegides ja alluvates äratada sisemise motivatsiooni
 • saavutavad ladusa ja efektiivse meeskonnatöö

Grupicoachingu põhimõtetel viin läbi ka oma juhtimiskoolitusi, sest inimene õpib kõige paremini läbi aktiivse protsessis osaluse ja kohese uute ideede läbiproovimise.

Soovid äratada oma meeskonna varjatud potentsiaali? Võta ühendust siin.

Koolitused

Kaks oma valdkonna tippu, kogenud müügijuht ja müügikoolitaja Mihkel Reinsalu ning rahvusvaheliselt tunnustatud juhtide coach ja coachingukoolitaja Ivar Lukk on ühendanud oma parimad oskused arenguprogrammiks

COACHIV MÜÜK

Tavapäraselt on müügiprotsessis tülikas etapp kliendi vastuargumentidega toimetulek. Aga on võimalik müüa nii, et vastuargumente ei teki. Selleks tuleb klient läbi hästi suunatud küsimuste juhtida iseendale ostuargumente sõnastama. Sealt on oskuslikul müügiinimesel juba lühike tee ostulepinguni.

Coachingu võtete kasutamine muudab müügiprotsessi mõnusaks ja empaatiliseks suhtluseks. Selleks tuleb aga õppida esitama õigeid küsimusi ja tähelepanelikult klienti kuulama. Müügiprotsess saab olla rikastav ja rahulolu pakkuv mõlemale poolele, kui müügiinimene oskab kliendis tekitada uudishimu, ei survesta teda ning laseb tal iseennast juhtida ostuotsuseni.

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused coachiva müügi läbiviimiseks, et seeläbi olla edukam ja tulemuslikum müügitöös ning suhete loomisel kliendiga.

Sihtgrupp

Arenguprogrammist on kõige rohkem kasu müügiga tegelevatel inimestel ja müügijuhtidel. Omandatavad teadmised ja oskused on väärtuslikud ka sisekoolitajatele ja mentoritele, kes igapäevaselt juhendavad, õpetavad ja arendavad oma müügiinimesi. Samuti kõigile neile, kes soovivad laiendada oma coachinguoskusi müügivaldkonda.

Arenguprogrammi tulemusena osaleja:

 • on omandanud coachingu põhiteadmised ja oskused.
 • oskab ennast häälestada kliendiga samale lainele ja suhelda võrdse partnerina.
 • oskab kasutada coachingu tehnikaid müügiprotsessi edukaks läbiviimiseks.
 • on teadlik enese võimalustest ja takistustest müügitööd tehes ning valdab iseenda juhtimise tehnikaid.
 • on harjutanud erinevates olukordades coachivat müüki, k.a oma ettevõtte klientidega, ning saanud tagasisidet ja ideid, kuidas olla veelgi edukam.
 • julgeb ühendust võtta ka keeruliste klientidega.

Arenguprogrammi lühikirjeldus

Programm koosneb kolmest õppepäevast ning nende vahele jäävatest praktilistest ülesannetest, et sulatada uued oskused oma müügitöösse. Õppeprotsess toimub aktiivõppe vormis, kus on palju harjutamist, rollimänge, olukordade lahendamisi, reflektsiooni ja arutelu, mille eesmärgiks on õpitule tähenduse loomine ning selle kinnistamine.

Arenguprogrammi põhiteemad:

 • Coachingu olemus ja baastehnikad.
 • Coachiva vestluse elemendid.
 • Coachiva müügi protsessi koostamine.
 • Coachiva müügi protsessi etappide läbimängimine.
 • Iseenda juhtimine müügitöös.
 • Õpitut kinnistavad praktilised ülesanded koos tagasiside ning supervisiooniga.
 • Coachiva müügi praktiline harjutamine.

Koolitajad

Ivar Lukk  on 25 aastat olnud tippjuht finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, infoteenuste pakkumise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. Ivar Lukkvaldkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on olnud Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti.

Ivar alustas juhtimis- ja coachingukoolituste läbiviimist 2011.aastal ja käesolevaks ajaks on läbi viinud üle 250 koolituse.

Esimese coachina Eestist sai Ivar 2016.aastal International Coaching Federation’i kõrgema taseme sertifikaadi (Professional Certified Coach) ja tegeleb aktiivselt tipp- ja keskastmejuhtide coachinguga Eestis ja välismaal. Ivar omab ka NLP Master Practitioner’i pädevust ja kasutab seda koolitustel ning coachingul. Samuti on Ivar läbinud rahvusvahelise coachide superviisori väljaõppe ja on International Coach Federation’i poolt registreeritud coachide mentor.

Mihkel ReinsaluKoolitaja ja juhtimisterapeut Mihkel Reinsalu on aktiivselt tegutsenud koolitajana alates 2003 aastast. Ta on töötanud tippjuhina, reklaamidirektorina, müügijuhina ja müügiinimesena Eesti Päevalehes, Äripäevas ja Raadio2-es. Mihkel on olnud Eesti Päevalehe vastutav väljaandja ja peadirektor ning Artist Siseraadiod OÜ tegevjuht, samuti juhtinud Äripäeva Akadeemiat. Alates aprillist 2016 on Mihkel Coop Eesti Keskühistu juhtide koolitaja.

Mihkel on läbinud erinevaid müügi- ja juhtimisalaseid täiendkoolitusi ja treeninguid nii Eestis kui ka välismaal. Ta on Professional Coach ja Diamond Power Index® ja Power Intelligence® sertifitseeritud coach. Mihkel omab Rootsi Moreno Instituudi grupiteraapia sertifikaati Director of Psychodrama, Certified Practitioner ning on tegelenud psühholoogilise nõustamisega. Samuti on ta lõpetanud näitekirjanike baaskursuse. Mihkel on kõrgharidusega ja 12 aastase kogemusega korvpallitreener. Kahel hooajal oli ta Eesti rahvusnaiskonna peatreener.

Mihkel on koolitus- ja konsultatsioonifirma Teadmiste Instituut OÜ omanik ja juht, Lastele MTÜ juhatuse liige ning LKM Talent Group OÜ partner.

 

Arenguprogrammi läbiviimise aeg ja koht

Toimub: 27.märtsil, 16.aprillil ja 21.mail 2019 Tallinnas.

 

Osalemistasu

Osalemistasu on 975 eurot (lisandub käibemaks), mis sisaldab 24 akadeemilist tundi väljaõpet, praktilisi ülesandeid, materjale ning kohvipause.

Varajase tellija osalejatasu on 890 eurot (lisandub käibemaks), mis kehtib registreerumisel ja tasumisel kuni 15.veebruarini 2019.

Registreerimiseks palume saata meiliaadressile info@ivarlukk.com alljärgnev info:
a)     osaleja nimi, ametikoht, meiliaadress ja telefoninumber
b)     kursuse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks

Küsimuste korral palume helistada 51 774 74 Ivarile või 56 804 505 Mihklile.

 

 

Coachingu meistriklass juhtidele

Süvacoachingu ja coachiva juhtimise kursus

Kaasaegsetes organisatsioonides rakendatakse coachingut inimeste arendamiseks kolmel viisil. Tipp- ja keskastmejuhtidele tellitakse professionaalse coach’i teenus, töötajate arendamiseks koolitatakse välja organisatsiooni sisecoachid ning kõigi tasandite juhtidele õpetatakse coachivat juhtimisstiili.

Kursus valmistab osalejaid ette kõigi kolme rakendusviisi elluviimiseks. Ta treenib heal tasemel oskused sisecoachidele, annab tööriistad coachivaks juhtimiseks ning laob vundamendi professionaalse coachi oskustele. Lisaks sellele aitavad omandatavad oskused ka suhteid korraldada, keerukaid olukordi lahendada ja edukalt müüki teha.

Eelmistel kursustel osalenud juhid on coachiva juhtimisstiili tulemusena saavutanud töötajate initsiatiivi suurenemise, vähem “tulekahjusid”, eduka muutuste läbiviimise, hea sisekliima ja rahulolu oma tööst.

Coachinguoskusi ei ole võimalik omandada raamatuid lugedes, vaid seda õpitakse läbi kogemuse. Seepärast on kursus väga praktiline ning koolitusel osalejad saavad rohkelt võimalusi katsetada erinevaid tehnikaid, ära tunda, mis toimib ja mis ei toimi ning seeläbi salvestada uued oskused oma “rakumällu”.

Koolitajad jagavad oma aastatepikkuse kogemuse kaudu omandatud meisterlikkust ja loovad meeldejääva õpiteekonna.

 

Duncan Coppock on suurepärane coach ja mentor, kes on sadu coache viinud International Coach Federationi poolt sertifitseeritud coachi tasemele. Duncan on coachingumetoodika “ajukirurg”, kes suudab oma “skalpelliga” suhtluse algosakesteks lahti võtta ja parimal kujul uuesti kokku panna. Ainuüksi tema koolituse kuulamise ja küsitlemise plokid on suhtlusoskusi põhjalikult muutev kogemus.

Duncani teadmised ja kogemused on aukartust äratavad. Ta tegeleb coachinguga alates 1998. aastast ja on coachinud juhte USAs, Austraalias, viies Euroopa riigis, Malaisias, Singapuris ja Venemaal.

 

 

Duncani kirjutatud raamatu “The Self Factor. The Power of Being You. A Coaching Approach”, 2005 eessõnas ütleb coachingumetoodika üks alusepanijaid John Whitmore: “Harva tuleb mul ette raamatuid, millega niivõrd kogu südamest nõustun. Ainult selle stiil erineb veidi minu omast. Duncan on süsteemsem ja põhjalikum, kui mina.”
Oma pühendumist coachingu õpetamisele selgitab Duncan SIIN.

 

Kursuse teise treenerina lisan mina, Ivar Lukk, koolitusele 25+ aastat tippjuhikogemust, neurolingvistilise programeerimise oskused NLP Master Practitioner’i tasemel, 2000 tundi coachingukogemust ning esimese coachina Eestis saadud ICF Professional Certified Coachi pädevuse.

Kursus on väga paindlik! Ta koosneb 2 moodulist a 24 tundi ning annab:

 • inimeste avamise oskused
 • coachiva juhtimisstiili valdamise
 • süsteemse coachingusessioonide läbiviimise tarkuse
 • teadmise, kuidas organisatsioonis coachingukultuuri kinnistada
 • suurema selguse enese soovides ja võimetes

 

Osavõtjad, kes soovivad saada sertifitseeritud coachiks ja taotleda ICF akrediteeringut, saavad osaleda jätkukursusel professionaalne coach, mis leiab aset 2019.aasta sügisel. Need kaks kursust kokku moodustavad ICF poolt akrediteeritud ACSTH coachi väljaõppeprogrammi (registreeritud kui Self Factor Coaching, Coaching Mastery Training for Professionals).

 

Ajakava:

1.moodul (2 + 1 päeva)
19.-20.märts ja 17.aprill 2019

2.moodul (2 + 1 päeva)
6.-7.mai ja 4.juuni 2019

 

Kahe koolitusmooduli hind on 2150 EUR + KM. Registreerumisel ja tasumisel enne 15.veebruari 2019 kehtib sõbrahind 1990 EUR.

 

 

Koolitajatega saab tutvuda ning osalejate kogemustest osa saada SIIN.

Kursus keskendub õppimisele läbi harjutamise ja avastamise. Osalejatel on võimalus omavahel oskusi lihvida ning läbi viia reaalset coachingut oma personaalse coachee’ga, kelle kursuse raames välja pakume. Lisaks sisaldab kursuse kava ka grupimentorlust.

Koolitusele registreerumiseks paluks saata e-mail aadressile info@ivarlukk.com näidates ära osaleja(te) nime(d), ameti, organisatsiooni ja kontaktandmed. Küsimustele vastan samalt meiliaadressilt või telefonil 51 77474.

Eelmise coachingukoolituse emotsioone võib näha SIIT.

Heade soovidega, Ivar

 

Minust

Olen üle 25 aasta juhtinud suuri ja väikseid ettevõtteid telekommunikatsiooni, panganduse, tootmise, kaubanduse, kinnisvaraarenduse ja infotehnoloogia valdkondades. Tuntumad nendest on olnud Forexpank, Tele2 Eesti ja Tallinna Väärtpaberibörs.

Olen juhina väärtustanud õppimist. Rahvusvahelise äri paremaks mõistmiseks läbisin London Business School’is magistriõppe ja inimesest põhjalikuks arusaamiseks 3-aastase transpersonaalse psühholoogia ja psühhoteraapia koolituse Tartus, Terviklik Mina Erakoolis. Põhjalikud neurolingvistilise programeerimise õpingud viisid NLP Master Practitioner’i kvalifikatsioonini.

2012. aastal omandasin coach’i kvalifikatsiooni USAs (Academy of Leadership Coaching and NLP). Esimese coachina Eestist on mulle omistatud International Coaching Federation’i Professional Certified Coach (PCC) sertifikaat.

Senise elu kulg on toonud mind coachingu juurde, kus saavad kokku mitmekülgne töö- ja juhtimiskogemus, elu õppetunnid, teadmised inimese psühholoogiast ja coachingumetoodika valdamine.

Klientidelt

Uskumatu, et kuue tunniga on võimalik luua nii suur muutus! Sinu tehnika Ivar on nähtamatu, aga äärmiselt tõhus!
Isegi kui ma endale seda ei teadvustanud, siis tegelikult väga lihtsate küsimustega panid Sa mind iseendaga tööle. Ma sain niivõrd palju enesekindlust juurde, nii juhina kui ka inimesena. Kohtumiste eesmärgiks seadsin leida üles oma sisemine motivatsioon ja see eesmärk sai kuhjaga täidetud.

Aitäh Sulle ja loodan, et kohtume taas!

Tiina Kärner AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaama juht

__________________________________________

Ma ei oleks osanud oodata sellist emotsiooni, sellist avanemist ja muutumist iseendalt! Coachinguseeria Ivariga andis mulle uue hingamise!
Võib-olla olingi läbipõlenud, tüdinenud, rutiinis, ma ei tea. Igatahes on sellest abi olnud meie ettevõttele ning lisaks on see kogemus
muutnud mind ka isiklikul tasandil.

Priit Filippov, Kompressorikeskus OÜ müügidirektor

__________________________________________

Mulle väga sobis Ivari coachimisstiil – ta kuulas huviga, küsis häid küsimusi ning suunas mind otsima vastuseid iseendas, andmata omapoolset hinnangut. Kohe pärast mu esimest kohtumist Ivariga tõusid mu müügitulemused mitmekordselt ning ma jätkasin kiiret kasvu ettevõttesiseselt kui ka isiklikult tasemel. Ma sain aru, et mingid “sõlmed” minu peas takistasid minu arengut ning nende “sõlmede” leidmine ning nendega tegelemine aitas taasleida minu sisemise sära.

Katrin Kiviselg, LGFG Fashion House Euroopa turuliider ja müügijuht

__________________________________________

Coachingu võimalus Ivariga tippjuhtide järelkasvuprgrammi raames tuli minu jaoks parimal võimalikul ajal. Kogenud coachina õnnestus Ivaril luua kiiresti usalduslik suhe. Coaching Ivariga aitas meelde tuletada mõningaid põhitõdesid, lõi selgust keerulistes igapäevastes asjades ning lõpuks aitas mul leida ka teatava sisemise rahu/tasakaalu, et minna edasi.

Klen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

__________________________________________

Coaching Ivariga aitas kontrollida tempot, heita pilk kaardile, et veenduda suuna õigsuses ja sammuda edasi kindlamalt. Vabad ja ühel lainepikkusel peetud arutelud Ivariga võimaldasid kergesti leida omaenese teooriatele kinnitust ja küsimustele vastusteseid. Resultaadiks käegakatsutavad tulemused konkreetsete tegevusplaanide ja järjepidevuse kaudu.

Martin Öövel – Statistikaamet – arenduste osakonna juhataja

_____________________________________________

Oma töös tunnen end kohati trammijuhina, kes peab kindlasti kella 11: 00-ks jõudma Koplisse. Ivar aitas selle trammi korraks peatada ja panna mind mõtlema, et kas ma pean ikka sinna jõudma kindlasti kella 11:00-ks ja kas Kopli on minu jaoks just see õige lõpp-peatus või on ka teisi mulle olulisi peatusi.

Indrek Halliste, põllumajandusameti peadirektor

___________________________________________

Sain Sinuga coachingust kogemuse, et kui küsida õigeid küsimusi, siis selgub, et probleemi polegi. Kõik on palju lihtsam ja vastused on siinsamas olemas!
Coachinguseeria tõstis oluliselt mu enesekindlust juhina ja õpetas inimesi paremini mõistma. Suur tänu Sulle!.

Meelis Münt, keskkonnaministeeriumi asekantsler

___________________________________________

Mis mind aitas ja inspireeris Sinu läbiviidud coachingu juures:
a) tugev vaade tulevikku ning pikem perspektiiv Sinu mõjutusel, isegi kui mul endal selleks algul valmisolek ning alateadvuse tasandil ka ehk soov/oskused puudusid
b) analüütiline lähenemine kombineeritud mitte-analüütilisega. Seda on raske kirja panna teemat lähemalt tundmata, aga oma meetodite ja küsimustega õnnestus saavutada “valmisolek” või avatus mõtetega edasi tegeleda ja uuele tasandile liikuda
c) julgustav, positiivne ja avatud õhkkond. Küsimused, mis andsid veendumuse, et Sind kuulatakse, mõistetakse ega seata mõtteid kahtluse alla vmt
e) paindlikkus eesmärkide seadmisel konkreetse kokkusaamise jaoks. Võimalus endale olulist teemat protsessi käigus suunata, samuti eesmärke täiendada või vastavalt vajadusele ka muuta

Usun, et need kohtumised valmistasid mind ette järgmisteks sammudeks.

Triin Parik, Training and Medical Standards Leader at F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel Switzerland

____________________________________________

Sinuga oli väga lihtne ühele lainele saada. Hakkad ust lahti tegema, ja avastad, et see on juba avatud. Jääb üle vaid sisse astuda. Coachimise kontseptsioon on mulle üldiselt meelepärane, aga Sinu suhtlemisviis tegi endalt küsimuste küsimise ja vastuste leidmise kergeks, mitte küll alati lihtsaks. Keeruliste ja ebameeldivate küsimuste esitamist iseendale proovid ju üldjuhul vältida, sest iga keeruline küsimus annab märku enese oskamatusest ja teadmiste puudusest. Sinu kaasabil sain need küsimused endale esitada nii, et ei tundnud end läbikukkununa. Vastuste leidmine ja järelduste tegemine toimus samuti positiivses võtmes. Järeldusele jõudmine tundus saavutuse ja edasiminekuna mitte tõdemusena, mis mul kõik veel puudu on. See kõik kokku innustab arenema, katsetama ja õppima.

Veelkord minu siiras tänu, Sulle, selle võimaluse saamise eest!

Kai Härmand, justiitsministeeriumi asekantsler

____________________________________________

Tänapäeval on kohutav janu õigete vastuste järele. Vastuste leidmisest olulisemgi on aga nende otsimine. Ja selle jaoks on kriitilise tähtsusega küsimuste küsimine. Ivaril on palju mõtlemapanevaid küsimusi ja mul on väga hea meel, et ta minult neid küsis. See pani mõtlema.

Silver Salla, Justiitsministeeriumi finants- ja varahaldustalituse juhataja

_____________________________________________

“Ivar aitas mul muuta tavapärast mõtteraamistikku ja läheneda oma probleemile teisiti ning see andis hämmastavaid tulemusi. Väga lühikese ajaga jõudsin ma valgustava sisekaemuseni ja lahendasin probleemi, millega olin pikka aega jännis olnud! Selle tulemusena on mu klientuur kasvanud märkimisväärselt.”

Cheryl McCormick, Ph.D. Carmel, California

____________________________________________

“Ivari vaikne ja sügav tarkus viis mind elu muutvate avastusteni. Hindan eriti tema ebatavalist võimet anda ruumi ja vaikust ja samas teada, millal esitada selline küsimus, millele vastamine paneb mitmeks minutiks mõtlema. Soovitan Ivarit coachina kõigile, kes soovivad oma elus kiiresti ja erektiivselt edasi liikuda.”

Mindy Kobara-Mates, PhD Evanston, Illinois

____________________________________________

“Ivar on mulle olnud suurepäraseks jõu, tarkuse ja inspiratsiooni allikaks. Ta annab tööriistad, mille abil saad muuta oma elu paremaks ning saavutada oma eesmärgid. Tema erakordne coachingu stiil aitab unistuste saavutamise poole liikuda palju kiiremini. Hoolimata sellest, kui õnnelik või edukas oled, Ivaril on alati midagi pakkuda.”

Jelena Nagorskaja, turundusjuht Portland, Oregon

Lugusid

Coachi valimise spikker personalijuhile

 1. Mõtle läbi, mida konkreetselt soovid coachinguga saavutada

  Mis peaks muutuma coachitava tulemustes, tegevustes, hinnangutes jne.

 2. Hinda, milline peaks olema eduka coachingu mõju ettevõttele

  Professionaalne coaching on kallis teenus. Mõju hindamine ettevõttele aitab otsustada, kas see investeering on otstarbekas.

 3. Selgita, kas coachitav on väljakutseteks ja muutusteks valmis

  Kui coachitav ei ole valmis panustama, siis ei tule ka tulemust

 4. Otsusta, kas teie organisatsioonis on kompetentseid coache, või otsid coachi väljastpoolt

  Süsteemse coachingu rakendamiseks organisatsioonis on mõistlik välja koolitada oma coachid.

 5. Uuri coachikandidaatide tausta ja klientide tagasisidet

  Siin aitavad Internet, kolleegide kogemused ja telefonikõne coachilt saadud referentsidele.

 6. Kohtu vähemalt kolme kandidaadiga

  Personaalsel kohtumisel on intuitsioon tihti hea abimees täienduseks faktiinfole.

 7. Palu valitud coachidel läbi viia proovicoachingu seanss

Eduka coachingu eelduseks on usaldus coachi ja coachitava vahel. Proovicoaching annab coachitavale võimaluse valida talle sobivaima variandi.

Ilmunud ajakirjas “Personali Praktik” 10/2014

Moesõna: COACHING!

Kas võõrkeelse sõnaga “coaching” tähistatav tegevus on üks läänest tulnud moevooludest, või on tegemist millegi kasuliku ja kestvaga?

Coaching sai alguse USA juba eelmise sajandi 70.-tel aastatel ja on vähehaaval levinud üle kogu maailma. Euroopas on ta kõige tugavamalt kanda kinnitanud Suurbritannias ja Saksamaal. Viimastel aastatel on ta muutumas järjest populaarsemaks ka Eestis, kus teadlikkus on siiski veel tagasihoidlik. Oma koolitustel ja avalikel esinemistel küsin sageli osalejatelt, kes teab, mis on coaching. Tulemus on 10 – 15%.

Coachingu olemus

Minu viimased kolm aastat juhtide coachina on viinud äratundmiseni, et coachingu olemuse saab kokku võtta kahe sõnaga – SELGUSE LOOMINE. Selguse loomine inimese soovides, eesmärkides, takistustes ja lahendustes. Kuna me oleme ehitatud selliselt, et teiste nõuandeid omaks ei taha võtta, siis peab coach veenva tulemuse saavutamiseks juhtima oma vestluskaaslase mõttetegevust läbi küsimuste, metafooride ja elust toodud näidete.

Coachingu võib jagada kaheks: igapäevacoaching ja süvacoaching.

Igapäevacoaching – see võib toimuda spontaanselt ja märkamatult argisituatsioonis. Küsimused: “Milles tegelikult probleem on?”, “Mida Sa kavatsed ette võtta?”, “Kas on veel teisi võimalusi?” on kõik tüüpilised coachinguküsimused. Coachingukoolitustel avastavad osalejad tihti, et nad on inimesi küsimustega juhtinud ise seda teadvustamata. Coachingu põhimõtteid tundmata võib aga hea tulemuse mõne energilise soovitustega ära rikkuda.

Igapäevacoachingu puhul on initsiatiiv coachijal ja eesmärk on teist inimest põhjalikumalt järele mõtlema panna. University of Bath Inglismaalt on uurinud millist efekti on saavutanud juhid, kes süsteemselt oma töötajatega coachingu stiiilis suhtlevad. Tulemus on üllatav! Selgus, et kui töötaja võtab endale ise eemärgid või hakkab ellu viima enda pakutud lahendust, siis on tema motivatsioon 4 korda suurem! Coachingut süsteemselt kasutavatel juhtidel aga vabaneb 50% tööaega, kuna nende alluvad ja kolleegid õpivad samm-sammult ise lahendusi leidma ning jääb ära vajadus tegeleda pisiprobleemidega!

Süvacoaching on protsess, kus inimene süveneb professionaalse coachi toel oma tegelikesse soovidesse, saab aru oma käitumismustritest ja õpib neid muutma, teadvustab oma võimed ja leiab tee oma eesmärkide saavutamisele. Juhid on minu juurde tulnud erinevate taotlustega: “Pärast 15 aastast tööd ettevõtte tippjuhina sooviksin teha midagi muud, kuid kardan, et vanuse tõttu pole mul võimalust”, “Olen kogu aeg mõtetega tööl ja mu isiklik elu on kraavi jooksmas”, “Olen pikalt palgatööd teinud ja tahaks teha mingit oma asja, aga ei tea mida ja kuidas”, “Ma tunnen, et meie meeskond ei ole ühtne ja motiveeritud, aga ei tea, mida ette võtta”.  Samuti on juhide coachingut tellinud tööandja seades eesmärgiks: “suhtlemis- ja motiveerimisoskuste arendamise”, “360o tagasisidest tuleneva arenguprogrammi koostamise ja elluviimise”, “noore juhi kiire ja tulemusliku sissetöötamise”, “ettevalmistuse tippjuhi ametiks” jne. Olen nende klientidega läbi viidud coachingust kirjutanud mõned tõsielulood ajakirja “Director” juuli – septembrikuu numbritesse.

Süvacoaching on pikaajaline ja personaalne programm, mis kestab tavapäraselt pool aastat kuni aasta. Kuna juhi isikuomadustest ja oskustest sõltub väga suurel määral ettevõtte tulemuslikkus, siis on edukate coachide töö väga hinnatud ja kõrgelt tasustatud. Jaanuaris 2009 avaldas Harvard Business Review uuringu, millest selgus, et USA-s ja Suurbritannias makstakse juhtide coachingu eest 200 – 3 500 dollarit/tunnis!

Eduka süvacoachingu eeldused

Kui igapäevacoachingu puhul on initsiatiiv coachija käes, siis süvacoachingu puhul on vedavaks jõuks coachitava juhi soov muuta oma elu. Coach esitab talle väljakutseid, suunab teda asjadele teise nurga alt vaatama ning aitab selgust luua. Coachingu edu sõltub sellest, kui suur on coachitava soov ja kui palju ta pühendub coachinguprotsessile.

Teiseks oluliseks eelduseks on coachi ja kliendi hea kontakt. Et avada ennast ja käia läbi ka ebamugavad teemad peab klient coachi täielikult usaldama ja tundma end turvaliselt. Samas, et olla heaks teejuhiks tuleb coachil uskuda oma kliendi tahtesse, võimetesse ja järjekindlusse oma otsuseid ellu viia.

Edu kolmandaks eelduseks on coachi kogemused ja oskused. Klienti aitab paremini mõista isiklik kogemus temaga sarnastes olukordades. See on peamine põhjus, miks toetudes oma 25-aastasele organisatsioonide juhtimise kogemusele tegelen ma just juhtide coachinguga. Lisaks on suureks abiks sügavamad teadmised psühholoogias ja coachingumetoodikate valdamine. Isikuomadustelt on väga olulised soov aidata, võime jääda tahaplaanile ja oskus mitte nõu anda.

Raske valik

Õige coachi valik on keeruline ülesanne, sest turul on palju teenusepakkujaid, kuid nende töö kvaliteet on väga erinev. Tõsi, järjest rohkem coache läbivad erinevaid kursusi ja omavad ametioskuste sertifikaate. Kuid ainuüksi Inglismaal on 50 organisatsiooni, kes annavad välja coachi sertifikaate ja kogu maailmas on neid sadu. Seepärast ei taga sertifikaadi ettenäitamine veel kvaliteeti.

Valiku teeb raskeks ka coachingu tulemuse mõõtmise keerukus. On proovitud küll rakendada Kirkpatriku või Phillipsi koolituse tulemulikkuse mõõtmise meetodeid, kuid hinnangud on paratamatult suures osas subjektiivsed. Seepärast ei aita muu, kui uurida coachi tausta, seniste klientide tagasisidet ja kujundada seisukoht isiklikul kohtumisel.

Ilmunud ajakirjas “Personali Praktik” 10/2014

Kohtumine autentse juhiga

Ühiskonnas on rida stereotüüpe selle kohta, milline peab olema edukas juht. Energiline, otsusekindel, konkreetne, karismaatiline jne. Kuna tegelen juhtide coachinguga, siis on mul võimalus õppida oma kliente sügavamalt tundma.

Hiljuti kohtusingi juhiga, kes muutis minu suhtumist eeltoodud stereotüüpidesse.

Minuga võttis ühendust Margus, kes on ühe metallitöö tootmisettevõtte tegevjuht. Meie tutvusmiskohtumisel rääkis Margus, et ta tunneb, et on justkui nõiaringi sattunud. Kogu aeg on töömõtted peas. Sooviks aga oma ellu rohkem spontaansust, pere ja sõpradega veedetud aega ning tööst väljalülitumist. Seda ei saa ta aga endale lubada, sest töö juures on probleemid ja ta tahab olla oma töötajatele kogu aeg kättesaadav.

Leppisime kokku, et teeme Margusega läbi 6-st coachingukohtumisest seeria. Margus seadis eesmärgiks, et see seeria aitaks tal saavutada:

a) Selgete eesmärkidega hästi motiveeritud juhtkonna ja

b) “hästi õlitatud” efektiivse tootmise

Margus leidis, et nende eesmärkide saavutamine võtaks tal parasjagu tänast stressi maha ja võimaldaks vabal ajal töömõtetest eemalduda.

Küsimusele millised on nende eesmärkide saavutamisel suurimad takistused vastas Margus: juhtkonna liikmed ei käitu nii, nagu ma neilt ootan ja meil puudub ühtne meeskonnavaim.

Ettevõtte juhtkonna seitsmestst liikmest koosnev Marguse meeskond on märkimisväärselt kirju. Kaks juhti on vene rahvusest ja nõukaaegse kogemusega vanema generatsiooni esindajad. Ülejäänud on erineva tausta ja kogemusega nooremad eestlased. Hoolimata sellest, et enamus meeskonnaliikmeid on eestlased, on töökeeleks vene keel.

Usun, et ettevõtte edukus sõltub suurel määral ettevõtte juhist, kelle järgi alluvad oma tegemisi seavad. Et aidata Margusel leida teed oma eesmärkide saavutamisele, palusin tal kõigepealt analüüsida iseennast. Margus tõi enese tugevustena välja pika perspektiivi nägemise, probleemidesse süvenemise, hea kuulamisoskuse, töötajate toetamise ja initsiatiivi ergutamise. Nõrkustena märkis ta liigset leebust ja järeleandlikkust, konfliktide vältimist ja täpselt määratlemata vastutusi meeskonnas. “Ma annan inimesele tegematajätmise korral uue võimaluse ja siis veel ühe ja veel ühe” ütles ta. Küsisin Marguselt, mis aitaks tal motiveerida oma meeskonda selgeid eesmärke seadma ja sain vastuseks: “Ma ei tea”.

Sageli juhtub, et kui juhile esitada avatud küsimusi tema põhiprobleemi lahendamiseks, siis ei oska ta lahendusi leida. Justkui on juba kõike proovinud. Seepärast on coachi roll aidata tal leida uusi vaatenurki ja otsida teid probleemi tuumani.

Et Margus tulemuslikult coachida, tundsin vajadust näha tema meeskonde töösituatsioonis tegutsemas. Olen leidnud, et vahetu kontakt klienti ümbritsevate inimestega annab rikkalikult informatsiooni, mida klient ise ei teadvusta ja võimaldab suunata klienti oma  probleemile teisiti lähenema. Kuna olen üle kolme aasta tegelenud juhtimiskoolitustega ja mõttetalgute modereerimisega, siis leppisime Margusega kokku, et viin juhtkonnaga läbi eesmärkide seadmise töötoa.

Töötuppa kogunenud inimesed osutusid asjatundlikeks ja oli tunda soovi pingutada oma ettevõtte heaks käekäiguks. Samas, õhus oli tunda pinget ja väljaütlemistes oldi vaoshoitud. Keskne figuur oli Valentina, parimates aastates ja kogenud tootmisjuht. Tema hääletoon ja kehakeel väljendasid autoriteeti ja veendumust oma seisukohtade ainuõigsuses. Oli tunda, et teised meeskonnaliikmed püüdsid vältida eriarvamuste tekkimist.

Töötoas osalejad ponnistasid tublisti, et leida neile esitatud küsimustele vastuseid. Analüüsisime ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, arutasime strateegilisi suundi, suutsime tuvastada ettevõtte tuumkompetentsid ja sündis kolmest punktist tegevuskava nende edasiarendamiseks.

Järgmisel kohtumisel pärast seminari küsisin Marguselt, kas sain õigesti aru, et seminari peamine eesmärk oli mõjutada Valentinat. Ta vastas, et oli lootus küll saada teda kaasa mõtlema, kuid teda oma mõttestampidest ikkagi välja ei saanud. Kuid ülejäänud meeskonnale mõjus seminar hästi, sest tekkis selgem arusaamine, kuhu ja kuidas edasi liikuda.

Samas, tema jutust kostis läbi ka pettumusenoot. Ta rääkis, et töötoa tulemusena tegeleb juhtkond aktiivselt ettevõtte pähiväärtuste arutamisega, kuid samal ajal ei saa lihtsaid asju paika. Näiteks resoluutset reageerimist töödistsiplini rikkumistele või korralagedusele tootmistsehhides. Iga selline juhtum tekitab pika diskussiooni ja ajaraiskamise.

Huvitav olukord! Tavapäraselt loob tegevjuht sellistes olukordades pretsedendi ja võtab vastu konkreetsed otsused. Sellega kujundab ta ettevõtte kultuuri. Marguse isiksuseomadused ja uskumused aga sellist käitumist ei võimaldanud.

Pakkusin, et aja ja energia säästmiseks on kaks võimalust. Tuua meeskonda uus jõuline liige, kes on võtaks sellistes olukordades “politseiniku” rolli või koostada käitumise “10 käsku”, millest alati lähtuda. Margusele meeldis 10 käsu variant ja ta läks entusiastlikult seda ellu viima.

Olen järest rohkem seda meelt, et ainult küsimustel põhinev metoodiliselt puhas coaching ei pruugi olla tulemuslik. Pigem töötab segu coachingust ja mentorlusest. Mul aitab Margust mõista oma varasem kogemus analoogse etteõtte juhtimisest.

Meie järgmisel kohtumisel selgus, et vahepeal oli minu pakutud mõte saanud teise suuna. Margus ponnistas, et nendesse 10 käsku valada ettevõtte põhiväärtused. Temale omaselt püüdis ta seda eesmärki saavutada läbi juhtkonnaliikmete küsitluse ja nendepoolse initsiatiivi. Edusammud olid aga visad tulema.

Tundsin, et me tiirutame ühe koha peal ja progressi ei ole. Siis aga tabas mind tõdemus! Hoolimata oma 3-aastasest coachingukogemusest üritan ma klienti minu jaoks arusaadava käitumismudelini viia. Tema aga ajab asju omamoodi. Samas, kui vaadata ettevõtte majandustulemusi, siis on see Marguse juhtimise all läbi teinud muljetavaldava arengu! 5 aastat tagasi kriisis olnud tehasest on tänaseks saanud oma tööstusharu selgelt kõige rentaablim ettevõte. Ja seda hoolimata Marguse pehmest juhtimisstiilist.

Viisin jutu ettevõtte tulemustele ja avaldasin Margusele nende eest tunnustust.  Ütlesin: “ Margus, Sa ütled, et teie juhtkonnas puudub ühtsustunne ja motivatsioon ei ole see, mis võiks. Räägi, milles on Sinu saladus? Kuidas oled Sa sellises ebaadekvaatses olukorras suutnud ettevõtte selliste tulemusteni viia?”

“Tean, kuhu tahan ettevõttega liikuda. Olen paindlik, see võtab kauem aega. Soovin, et inimesed ise otsustaks, seaks eesmärke” vastas Margus.

Ilmselt töötab just see kombinatsioon visioonist ja meeskonna liikmetele antavast vabadusest. Margusel on tunda tugevat sisemist jõudu. Ta silmad säravad, kui ta räägib visioonist saada tööstusharu arengut kujundavaks  ettevõtteks.

Korraga mõistsin, et Margus on suurepärane näide “autentsest juhist”. See on inimene, kes tunneb oma isikupära ja kes teadlikult toetub oma tugevustele ning leiab teid, kuidas oma nõrkusi kompenseerida. Praegu otsibki ta aktiivselt oma meeskonda täiendust ja on valmis muutusteks. Margusel on julgust olla tema ise, ei püüa olle keegi teine ega kedagi kopeerida!

Minu kui coachi jaoks on oluline järgmine küsimus kuidas saan ma Margust aidata oma eesmärkide saavutamiseks meeskonda paremini motiveerida ja liita. Kuna meie caochinguseeria on preagu poole peal, siis järgmiseks süveneme me ilmselt tema meeskonnaliikmete sisemaailma, et leida “nuppe” nende häälestamiseks.

Meie viimasele kohtumise järel sain Marguselt keskööl emotsionaalse sõnumi: “Täielik pühendumus! Nii kaua kui on tunne ja arusaam, et minu panus parendab ja viib mingilgi moel edasi inimesi ja äriühinguid olen ma pühendunud! Peale seda astun kõrvale!”    Seda oli lahe lugeda!

Usk enesesse on võti edule ja coachi roll on seda toetada.  Esitada väljakutseid, panna mõtlema teise nurga alt ja aidata saada kinnitust oma otsustele.

Ajakiri “Direktor” 9/2014

Vastused on inimese sees olemas.

Coach aitab need ainult välja tuua

 
Hea coach ei õpeta, hurjuta ega manitse. Tema roll on küsida, ja enne kui sa arugi saad, on sul vastused käes. Siin on teine lugu elust enesest, mille jutustab kogenud juht ja coach Ivar Lukk. Esimest lugu vaata juuli Directorist!

“Millega ta tegeleb?”

Möödunud aastal helistas mulle ühe töötajate rendiettevõtte tegevjuht Raul ja küsis, kas oleksin nõus coachima ühte tema projektijuhti, kelle töötulemustega ta rahul ei ole. “Projektijuht Indreku üleandeks on renditööjõudu vajavate ettevõtete leidmine, nende vajaduste väljaselgitamine, tingimuste kokkuleppimine, sobivate töötajate valik, objektile toimetamine, olme korraldamine ja instrueerimine” rääkis Raul. “Indrek oskab hästi suhteid luua ja hoida. Samas, tema klientide arv ja neilt saadav tulu jääb teiste projektijuhtide omale 2 – 3 korda alla”

“Milles võib olla põhjus” küsisin.

“Ei saa aru, millega ta tegeleb. Tundub, et ta ajab töö ajal oma asju. Viriseb, et just temale sattuvad keerulised kliendid ja kehvad töötajad, kelle jamade klaarimisele läheb palju aega”.

Olin nõus Indrekuga kohtuma ja seisukoha kujundama. Järgmise nädala kolmapäeva pärastlõunal astus minu kabineti uksest sisse energiline mees. Tervituse peale ta istus, vaatas mulle otsa ja küsis: “Noh, kus teised on?” – “Kes teised?” küsisin. “Ülemus saatis mu loengule,” vastas mees.

Kogusin end üllatusest ja ütlesin: “Siin on info natukene viltu läinud. Plaan oli meil kahekesi kohtuda. Kas oled valmis minuga personaalselt suhtlema?”.

“Miks mitte, kui korra juba siin” sain vastuseks.
 

Ülemus kahtlustab

Küsitlesin teda veidi tema töö ja tegemiste kohta ja siis küsisin otse: “Kuulsin, et ülemus pole Sinuga eriti rahul. On see nii?”

Indrek nõustus, kuid ei osanud öelda, milles on tegelikult rahulolematuse põhjus. Rääkis, et teeb pikki päevi, sõidab mööda Eestit ringi ja lahendab probleeme. Kui kontorisse jõuab, siis vaatab ülemus teda kahtlustavalt ja pärib aru kus ta oli ja mida tegi. Projektijuhtide tegemiste kontrollimiseks olevat isegi seinale suur infotahvel tehtud, aga ega see tegelikult ei toimi.

Taipasin, et nii me kaugele ei jõua ja sain Indreku nõusse, et ta mängiks ühe mängu. Palusin tal istuda ümber teisele tooilile, kujutada endale ette, et ta on nüüd Raul ja et tema vastas oleval toolil istub Indrek. Seejärel hakkasin Rauli rollis olevat meest küsitlema, mida ta Indreku kohta öelda võib ja kuidas tema tegemisi hindab.

“Ega ma ju tegelikult ei tea, mis asju Indrek ajab. Näen teda vaid aeg-ajalt kontoris. Tahaks, et tal oleks rohkem töötajaid välja renditud, aga see pole õnnestunud. Toon talle aeg-ajalt Peetrit eeskujuks, aga sellest pole abi. Ma ei tea, mida sellega peale hakata.” rääkis Rauli rollis olev Indrek.

Olen oma coachingupraktikas leidnud, et selline rollimäng on mõjus kahel põhjusel. Esiteks annab kliendile kogemuse, mida teine inimene tema suhtes tunda võib ja teiseks võimaldab end kõrvalt vaadata ja emotsioonivabalt hinnata.

Palusin Indrekul oma toolile tagasi istuda ja küsisin: “Kui Sul on nii palju pidavalt peavalu, näed vaeva ja seda ei hinnata, mis sa selles firmas üldse jamad? Võiksid ju midagi muud teha.”

“Tõsi ta on, enesetapuks on ka teisi viise peale töö” ei olnud Indrek suu peale kukkunud. “Noh, ega see asi nii hull ka pole. Tegelikult mulle ju meeldib inimestega kontaktis olla ja midagi reaalset ära teha. Paberimäärimisele teeb see iga kell üks-null ära”

Üllatav mõte, et on ka teisi võimalusi, loob sageli selgust. Inimesele on omane teise inimesega mitte nõustuda ja tänu sellele hakkab ta sellise küsimuse puhul oma tegevust õigustavaid argumente otsima. Vahest osutuvad need nii veenvaks, et ta jääb neid ise uskuma. Pole sugugi harvad juhud, kui demotiveeritud juht avastab, et tema töös on tegelikult päris palju talle rahuldust pakkuvat. Sellisel juhul on coachi ülesanne testida, kas on tegemist hetke emotsiooniga, või on see tõsi. Sageli juhtub, et inimene on kinni jäänud oma probleemidesse ja kaotanud silmist oma töö positiivse poole.
 

Igapäevarutiinist välja

“Kuidas sa ise oma tulemustega rahul oled?” küsin edasi.

“Eks nad võiks paremad olla.” vastab mees.

“Kui sa teeniksid tänasest 2 korda rohkem, mis sa selle rahaga peale hakkaks? jätkan küsitlemist.

“Noh, mitu laenu on maksta ja kodu tahaks remontimist”

“Mis peaks selleks juhtuma, et su sissetulek kasvaks kaks korda suuremaks?” ei jäta ma järele.

“Peaksin leidma uusi kliente ja kaks korda rohkem töölisi rendile saatma.”

Samas vaimus jätkasime veel tükk aega, kuniks sai paika konkreetne eesmärk ja tähtaeg. Meie kohtumine tekitas Indrekus soovi läbida kuuest kohtumisest coachinguseeria ja selle abil leida teed, kuidas seatud eesmärgid saavutada.

Testisin veel tema motivatsiooni tugevust oma eesmärke saavutada ja sain tulemuseks 9 palli 10-st. Kogemus ütleb, et sellise laenguga on tulemused ainult aja küsimus.

Kogu selle vestluse jooksul ei andnud ma Indrekule kordagi nõu. Tõsi, mul tekkis mõtteid, võiks ta võiks oma tegemisi paremini korraldada, aga olen õppinud end vaos hoidma ja oma mõtteid läbi küsimuste testima. Selline lähenemine ei tekita inimeses vastuseisu ja võimaldab tal iseenda seest selgust otsida. Tema alateadvus teab, mida ta tegelikult vajab ja coachi ülesanne on ta igapäevarutiinist välja tuua ning suunata parimaid lahendusi otsima.

Meie järgnenud coachinguseeria oli huvitav teekond. Süvenesime Indreku töö sisusse, uurisime, millised ajaröövlid tema tööpäevad pikaks teevad. Tegime ajurünnakut, kust ja kuidas uusi kliente leida. Analüüsisime tema tugevusi ja nõrkusi. Igale kohtumisele järgnes “kodutöö”, milleks oli Indreku poolt välja pakutud ideede kohene äraproovimine oma töös.

Selle protsessi tulemusena sündis rida väikeseid aga olulisi muutusi. Indrek hakkas kliente j’rjestama nii, et need jääks tee äärde ja saaks mitu tükki korraga “ära lahendada”. Objektidel hakkas ta probleeme lahendama usaldusisikute kaudu. Asju hakkas saatma Cargobussiga. Planeeris igasse nädalasse konkreetsed ajad uute klientide läbihelistamiseks. Peatselt andis see ka tulemusi ja rendile antud töötajate arv hakkas kasvama.

Coachingu teeb põnevaks see, et kunagi ei tea ette, milline sündmus või tegu on suure eesmärgi saavutamise murdepunktiks.
 

Ikka see Excel!

Indrekuga juhtus nii, et ühel kohtumisel võtsin paberilehe ja hakkasin teda küsitlema klientide arvu ja väljarenditud töötajate kohta. Joonistasin selle põhjal graafiku. Siis küsisin, kas sellisest visualiseerimisest võiks olla abi, et fookust paremini sättida. Indrek vaatas ja kuulas seda skeptilisel ilmel. Jätsin siis selle teema “laagerdama”. Järgmisel kohtumisel küsisin, kuidas on läinud ja sain vastuseks: “Mõned asjad on paika loksunud.” Palusin täpsustada ja selle peale võttis mees kotist läpaka ja avas uhkelt exceli tabeli. Sinna olid joonistatud kasvava pikkusega tulbad ja ei ühtegi teksti ega kommentaari.

“See on rendil olevate töötajate arv kuude kaupa” ütles Indrek.

“Ahaa! Ja kuidas see tabel Sind aitab?” jätkasin küsitlemist.

“Annab motivatsiooni” kostis ta.

“Aga tulbad ulatuvad juba peaaegu tabeli ülemise servani. Kui palju töötajaid oleks Sul üldse võimalik ära hallata?” küsisin.

“Tabelile saab ruute juurde tekitada. Arvan, et veel kaks korda niipalju, kui täna” naeratas mees.

“Mida peaksid sa oma töös veel muutma, et sellist tulemust saavutada?
Ja mis sa selle rahahunnikuga peale hakkad, kui selle tulemuse saavutad”

“Olen hakanud mõtlema investeerimisvõimaluste peale” sain vastuseks

Indreku tabel oli kõige lihtsam tabel, mida ma kunagi näinud olen! Aga see oli tema enda tehtud ja kandis eneses motiveerivat võlujõudu!


Hiljuti vestlesin taas telefonis tegevjuhi Rauliga ja küsisin, kuidas Indrekul läheb.

“Mees on täiesti muutunud. On selge silmavaatega, ei rahmelda ega virise; tundub, et teab, mida teeb. Ja tulemused ei jää kolleegide omadele sugugi alla” kostis Raul. “Olen väga rahul!”

Ajakiri “Director” 8/2014

Alateadvuse vägi

Hea coach toob selguse majja

 
Tipus on teadagi kõle, sest oled seal üksinda. Väga lihtne on oma mõtetega ummikusse sattuda. Üks võimalus on siis kasutada coachi abi. Kogenud juht ja praegune coach Ivar Lukk räägib Directori suvenumbrites, milliste juttudega tema juurde tullakse.*

Sellest on möödas pea kaks aastat, kui kohtusin Telliskivi loomelinnaku F-hoone kohvikus korrektses ülikonnas härrasmehe Reinuga. Eesmärk oli välja selgitada, kas tal võiks coaching’ust olla abi oma probleemide lahendamisel.

Sain teada, et Reinul on vanust pikalt üle 50 ja ta on viimased 15 aastat edukalt juhtinud üht väikest ettevõtet. Ta on saanud endale lubada asju, mida on soovinud, ja olnud pikka aega abielus, lapsed on juba läinud oma teed. Küsimusele, mis teda minu juurde tõi, vastas ta, et sooviks leida hingerahu ja vabaneda väikestest ärritajatest. Näiteks häirivat teda väga, kui liikluses keegi vahele trügib. See lasi mul aimata, et tegelikult on mure hoopis kusagil mujal ja ülbed autojuhid on ainult üks selle väljendus.

Olin just hiljuti Californias läbi teinud coaching’u koolituse ja saanud NLP-coach’i kvalifikatsiooni. Proovisin kasutada NLP-st pärit soovide kaalumise meetodit, et ta jõuaks ise selgusele, mis aitaks tal hingerahu saavutada. Huvitaval kombel tuli sellest protsessist välja uus soov: „Tahaks olla teel mingi eesmärgi poole”. Mu intuitsioon ütles, et siin võib olla tegelik teema peidus. Küsisin, kas ta pole mõelnud mõne uue põneva tegevuste peale. „Ma ei oska ju midagi muud, kui ainult teisi kamandada,” vastas mees. „Ja vaata minu vanust! Kellele mind tarvis on?”

Uskumused on inimese kõige suuremad sõbrad või kõige suuremad vaenlased, ja Reinu sõnad kõlasid selgelt piiravate uskumustena. Korraldasin talle pikema ristküsitluse, et tema kindlana paistnud veendumusse mõrasid lüüa. Küsisin: “Kellele makstakse ettevõttes kõige rohkem?” Rein vastas: “Enamasti tippjuhile”. Mina: “Mida hinnatakse tippjuhtides kõige rohkem?” Rein vastas: “Teadmisi ja kogemust”. Mina: “Kuidas Sinul selliste teadmiste ja kogemustega lood on?” …….

Selline küsitlus kestis mõnda aega ja siis jätsin selle teema laagerdama, sest tihti on hea käivitada inimesel mõtteprotsess ja jätta sees siis alateadvuse tasandil edasi kerima, ilma koheste järelduste väljapressimiseta.

Kohtumine tekitas Reinus lootust, et ta leiab oma madalseisust väljapääsu. Me leppisime kokku kuuest kohtumisest koosneva coaching’u-seeria. Järgmiseks kohtumiseks sai ta koduse ülesande: ta pidi üles kirjutama 100 asja, mida talle meeldib teha.

Kui kokki saime, tunnistas Rein, et sai pingutusega 60 asja, kusjuures tööga oli neist seotud ainult paar tükki – enamik koosnes vaba aja tegevustest, suhetega seotud teemadest, keha ja meele seisunditest. Palusin tal oma tulevikku visualiseerida, kuid ka sealt ei tulnud midagi väga veenvat välja. Andsin talle siis kodutööks oma elu tasakaaluratta täitmise, mis koosneb hinnangutest oma tervise, suhete, materiaalsete asjade, töö jms kohta. Teadvustasin endale, et mul tuleb lihtsalt kannatlik olla ja otsida õiget juhtlõnga. Protsessid käivad igas inimeses oma teid mööda.

Kolmanda kohtumise alguses tabas mind üllatus. Rein tuli, istus ja teatas rõõmsalt, et ta oli vahepeal hakanud töökonkurssidel osalema ja mõni päev tagasi tehti talle pakkumine ühe suure asutuse juhi kohale, mille ta vastu võttis! Ta lisas, et see on väga vinge ja põnev võimalus ja ta plaanib selles ametis olla pensionini välja.

Meie kohtumise edasine käik oli huvitav. Uurisin kõigepealt, mida tema uus töö endast täpsemalt kujutab, ja siis tahtsin näha tema koostatud elu tasakaaluratast. Ratas näitas ootuspäraselt madalat rahulolu oma tööga ja ülejäänud osas oli päris hästi tasakaalus. Proovisin uurida rattal esitatud hinnangute tagamaid, aga oli tunda, et Reinul oli raske keskenduda. Tema mõtted olid hoopis oma uue töö juures.

Huvitav oli meest jälgida! Alles see oli, kui ta rääkis, et tema aeg on ümber saanud ja et ta midagi erilist ei oska teha. Meenutame – ka 60 meeldiva asja hulgas ei olnud tööst suurt juttu. Nüüd oli ta aga õhinas, nagu äsja kooli lõpetanud noormees.

See on nii põnev, kuidas meie alateadvus meie mõttemaailma korraldab! Asjad, mille kättesaamatuse oleme sügaval sisemuses omaks võtnud, kaovad meie teadlikust maailmast – olgem ausad, Rein oli end juhina mõnes mõttes maha kandnud. Samas, need asjad, millest me julgeme unistada, võivad vägagi kiiresti kätte tulla!

Minu meelest ongi just kahtluse tekitamine oma senistes piiravates arusaamades (ma ei ole küllalt hea jms) coaching’u väga oluliseks osaks.

Reinu elumuutus tekitas minus väga mõnusa enesetunde. Ma ei üritanudki analüüsida, kas või kui palju selles minu osa oli, sest lõplikku tõde niikuinii teada ei saa. Palju olulisem on hoida kõik meeled valla ja märgata signaale, mis võivad viia muutusteni. Hea coach oskab kuulata kõigi meeltega ja Reinu puhul tunnetasin kohe, et tema poolt esimesel kohtumisel esitatud probleemide puhul ei toetanud neid ei tema hääletoon ega kehakeel. Pigem kuulsin tema hääles segadust, mis panigi mind sügavamalt tõde otsima.

 

Minu kriis ja võimalus

Seitse aastat tagasi olin ise oma eluga täiesti puntras. Minu suur äri kukkus kokku, naine võttis 7-aastase tütre ja kolis minema, enesekindlus sai tugeva hoobi. Eneseotsingud ja uued tuttavad juhtisid mind erakooli Tervilik Mina kolmeaastasele psühhoteraapia kursusele. See muutis minu jaoks maailma. Hakkasin samm-sammult ennast ja teisi inimesi paremini mõistma, nägema käitumismustrite taha ning avastama alateadvuse väge ja veidrusi.

Uued teadmised avasid võimaluse süveneda inimeste rikkasse sisemaailma ja seetõttu proovisin kätt psühhoteraapias. Peagi aga mõistsin, et paarisuhete ja pereprobleemidega tegelemisel jääb midagi olulist minu jaoks puudu. Olin ju üle 20 aasta mitmeid ettevõtteid juhtinud ning kogunud vägagi kirju kogemuste seljakoti, mida teraapias väga palju vaja ei lähe. Ja siis avastasin enda jaoks juhtide coaching’u, mis võimaldab tegeleda nii inimeste juhtimise kui ka juhi isiksuse arengu ning tööväliste teemadega.

Lugesin läbi mõned raamatud ja otsustasin kätt proovida. Peagi aga tundsin, et minu teadmised on liiga pinnapealsed ning mõni kuu hiljem olin juba Californias coaching’u intensiivkursusel. See osutus silmiavavaks kogemuseks! Sain põhjaliku metoodika, õppisin intuitiivse kuulamise oskust ja praktika tipphetkedel kogesin nn voolamise seisundit. Samuti tutvusin raamatu „The Coaching Secret – how to be an exceptional coach” autori Andrew Machoniga, kellest sai mu hea sõber ja mentor.

Olen coaching’u enda jaoks kokku võtnud kahe sõnaga – „selguse loomine”. Hea coach aitab küsimuste, spetsiaalsete võtete ja harjutustega inimesel oma soovides selgust saada, leida keerulistes olukordades lahendusi, aidata tal mõista enda ja teiste inimeste käitumist, seada endale eesmärke ning neid saavutada. Tunnen, et töö teiste inimeste probleemide ja soovidega loob järjest rohkem selgust ka minu seikluslikku ja muutusterohkesse ellu.

Nüüd aga olen saavutanud stabiilsuse ja seiklen pigem oma klientide põnevates maailmades. Juba homme on ees kohtumine ühe rendifirma keskastme juhiga, kes ei ole rahul oma ettevõtte töökorraldusega ja kellega omakorda pole rahul ettevõtte tegevjuht. Aga sellest juba mõnes järgmises numbris.

Ajakiri „Director“ 7/2014

Kontakt

Milton Pro OÜ
Telliskivi 60
10412 Tallinn
Estonia
+372 51 77474
ivar@miltonpro.ee